M/V/X gezocht voor Raad van Bestuur

Bestuursleden gezocht

Ben jij vertrouwd met de werking van de KBF en KB-P? Ben je gemotiveerd om mee aan het roer te staan van federatie? Stel je dan kandidaat als bestuurslid van het bestuursorgaan (Raad van Bestuur) vóór 25 januari 2020. 

Welke profiel?

Het bestuurdersprofiel alsook de voorwaarden kun je hier nakijken. Naast de vereiste basiscompetenties kunnen we ons huidig bestuursorgaan nog aansterken op volgende vlakken:

 • Diversiteit en inclusie (vb G-sport / vluchtelingen/kansarmen)
 • Eigendomsbeheer
 • IT
 • Onderwijs
 • BTW-wetgeving
 • Sportklimmen topsport
 • Canyoning
 • Kaderopleidingen
 • Rotsbeheer

Gedifferentieerde samenstelling

Als federatie streven we naar een gedifferentieerde samenstelling van het bestuursorgaan inzake genderverhoudingen, leeftijd en /of etniciteit. Op dit moment zijn mannen bijvoorbeeld heel sterk vertegenwoordigd binnen het bestuursorgaan. Vrouwelijke of X-kandidaten zijn meer dan welkom om die gedifferentieerde samenstelling te bekomen.

Wil je de huidige samenstelling en het huidig rooster van aan- en aftreden van de bestuurders bekijken, klik dan hier.

Kandidaat stellen?

Stel je schriftelijk kandidaat met je cv en motivatie via secretaris@kbfvzw.be voor 25 januari 2020.

De kandidatuurstelling moet gesteund worden door:

 • ofwel minstens 20 individuele leden
 • ofwel door het bestuur van een bij KBF aangesloten club 
 • ofwel door de Raad van Bestuur van KBF

Kandidaat-bestuurders moeten minstens 3 jaar sportbeoefenaar zijn. Zij mogen niet zijn:

 • werknemers tewerkgesteld bij KBF, hun familieleden in de eerste graad of samenwonende partner;
 • personen met een functie in een bedrijf dat een structurele financiële of commerciële relatie heeft met KBF; 
 • personen van wie de beroepsbezigheid structureel belangenvermenging zou kunnen veroorzaken; 
 • personen die een kostenvergoeding krijgen van KBF (uitgezonderd de onkostenvergoeding als bestuurder) groter dan het maximaal bedrag van de forfaitaire onkostenvergoeding voor vrijwilligers (in 2018: 1.361,23 €/jaar);
 • personen die een vergoeding (uitgezonderd terugbetaling van reële onkosten) krijgen van de KBF groter dan 2.500 €/jaar;
 • personen die zetelen in het tuchtrechterlijk orgaan.

De kandidaturen worden ter stemming voorgelegd op de Algemene Vergadering van zaterdag 28 maart 2020. Van de kandidaten wordt verwacht hun kandidatuur dan mondeling toe te lichten.