Exitstrategie rotsklimmen

Flône

De massieven van KBF en CAB blijven gesloten zolang er geen toestemming is van de betrokken overheden.

Hoewel rotsklimmen zich in de buitenlucht afspeelt is er wel degelijk contact via touwen, infrastructuur enz. waardoor rotsklimmen niet zomaar onder versoepelde maatregelen te plaatsen is.

De Klim- en Bergsportfederatie hoopt op een snelle heropstart van de klimsport. Daarbij bekijken we de opties in kader van de huidige maatregelen en bespreken we deze met verschillende partijen.

De federaties CAB en KBF legden een plan voor aan de autoriteiten waarin beschreven staat hoe rotsklimmen veilig en gezond kan plaatsvinden in overeenstemming met de richtlijnen die van kracht zijn in fase 2. Terwijl de overheidsdiensten dit voorstel bekijken, blijft het wachten op een definitieve goedkeuring.
Bijgevolg is het nog niet duidelijk wat zal kunnen in deze 2e fase. Wel kunnen we jullie informeren met wat er op tafel ligt.
We benadrukken nogmaals dat dit plan pas van kracht is na instemming van de overheid.

KADERING VAN HET BESLISSINGSPROCES:

STAP 1: HET JURIDISCHE KADER – FASE 1 VANAF 4 MEI

Na evaluatie, in samenspraak met alle betrokken partijen, is besloten dat de voorwaarden die vereist zijn voor fase 1 niet vervuld of gegarandeerd kunnen worden.
Het aantal en de grootte van klimmassieven is in België zeer beperkt. Rotsklimmen is een populaire sport en velen willen opnieuw naar de rotsen trekken. De massieven zijn geen kunstmatige infrastructuren die gemakkelijk te controleren zijn op overbezetting en naleving van de richtlijnen. In dit verband staan de controlecapaciteiten van de federaties het niet toe om de juiste uitvoering van individueel georganiseerde praktijken te beheren.

Rekening houdend met deze zaken blijft de toegang tot klimplekken verboden tijdens fase 1.

STAP 2: HOE KUNNEN DE FEDERATIES ROTSKLIMMEN WEL HEROPSTARTEN?

KBF en CAB bekijken hoe rotsklimmen wel kan, met inachtneming van de regels en het oog op een klimcapaciteit voor zoveel mogelijk klimmers.
Gezien de knelpunten vermeld bij stap 1 stellen KBF en CAB voor om alle praktijken op de massieven te kaderen onder coaching binnen een erkende club vanaf fase 2. Zo bewaken we de vereiste veiligheidsinstructies.

Voor elke activiteit werken we met een “COVID-verantwoordelijke”, aangesteld door de organiserende club, die de situatie in goede banen zal leiden. 
Deze persoon zal toekijken op naleving van de richtlijnen (aantal personen, afstand, materiaal… ) en is een aanspreekpunt voor de klimmers.

STAP 3: KBF OVERLEGT MET HAAR CLUBS.

Op 7 mei communiceerde KBF dit voorstel aan de clubs zodat, als de toestemming volgt, het plan snel kan uitrollen en onze klimmers kunnen starten.

STAP 4: WACHTEN OP GOEDKEURING OVERHEID

Zodra de federaties goedkeuring ontvangen van de Waalse overheid en de lokale gemeentebesturen, zal KBF het inschrijven voor klimdagen mogelijk maken voor haar leden.

In de tussentijd is het hoopvol afwachten. We danken onze leden voor hun geduld en begrip in deze moeilijke situatie.

In afwachting van een besluit: blijf gezond en blijf bewegen!

Laatste update: 15 mei 2020 om 16u30