Klimenbergsportongevallen.eu

2019
2
.

Enkele zware ongevallen in het voorbije jaar zijn voor KBF de trigger geweest om het noodplan te herzien, aan te vullen en op een andere manier te presenteren. Onder ‘noodplan’ verstaan we de procedures en acties die bij een ongeval binnen KBF en/of de betreffende club worden opgestart.
Onderdeel van dat noodplan wordt de mogelijkheid die KBF aan alle Vlaamse klimmers (ook niet-leden) wil geven om ongevallen en bijna-ongevallen (incidenten dus) online te melden via een nieuwe tool, klimenbergsportongevallen.eu.

Eerlijkheidshalve moeten we zeggen dat we ons hiervoor gebaseerd hebben op een gelijkaardig instrument van onze collega’s van de Nederlandse klim- en bergsportvereniging (NKBV): klimongevallen.eu.

Daar zijn ondertussen een kleine 300 ongevallen en incidenten geregistreerd en geanalyseerd. Want dat laatste is wel degelijk het doel van deze tool : zoeken naar onderliggende oorzaken en indien mogelijk technieken en leerlijnen van onze klim- en bergsportopleidingen verbeteren om de beoefening nog veiliger te maken. Maar hoe werkt dit nu in de praktijk? Ook daarvoor gingen we ten rade bij onze collega’s van de NKBV…

Bijlage
Klimenbergsportongevallen.eu_.pdf