Think before you dump

2019
3
.

De afvalberg verminderen; we kunnen er niet omheen. Een grote verantwoordelijkheid ligt bij de overheden en grote firma’s, maar zelf hebben we natuurlijk ook heel wat in de hand. En dat is zeker het geval in de bergen…

Bijlage
Think before you dump.pdf