Il divino Claudio

2018
4

De bergen en de rotsen laten ons zwijgend begaan maar eisen nu en dan hun tol. En lang niet altijd staat de tol in verhouding tot de gemaakte fout, àls er al een fout was. Op 27 mei 1977 werd onderaan de Paradou, bij Yvoir, het levenloze lichaam van Claude Barbier aangetroffen. Het zal altijd een mysterieus ongeval blijven. Zijn actieve carrière duurde geen vijfentwintig jaar maar toch wordt Barbier tot de allergrootste rotsklimmers gerekend.

Bijlage
Il divino Caludio (Barbier).pdf