De voorgeschiedenis van het sportklimmen - deel 4 - Paul Preuß

2019
2
.

DE VOORGESCHIEDENIS VAN HET SPORTKLIMMEN - deel 4 : Niemand heeft ooit het klimmen uitgevonden, zoals ook niemand het lopen of het zwemmen uitvond. Maar elke sportdiscipline heeft ergens een bakermat, een soort moederschoot, waar de discipline is ontstaan en waar ze zich ontwikkelde. In deze reeks gaan we op zoek naar de ontstaansplekken en naar de pioniers van het sportklimmen.

Bijlage
De voorgeschiedenis van het sportklimmen -deel 4 - Paul Preuss.pdf